باتری
باتری

باتری ماشین و طرز کار آن

اولين منبع الكتريسته اتومبيل باتري است كه مهمترين كاركرد آن

روشن كردن موتور است زماني كه موتور كار مي كند يك مولد وظيفه تامين

نيازهاي الكتريكي ماشین و برگرداندن انرژي به باتري را به عهده مي گيرد.

يك باتري ذخيره دوازده ولتي شامل لايه هايي از ورقه هاي سربي بارگذاري شده

منفي و مثبتي است كه هر كدام از آنها همراه با جدا كننده هاي عايقشان شش

پيل دو ولتي را مي سازند. اين پيل ها با يك مايع هادي الكتريسته موسوم به

الكتروليت پر مي شوند كه معمولاً از تركيب دو سوم آب مقطر و يك سوم

اسيد سولفوريك به دست مي آيد. واكنش ورقه هاي سربي و الكتروليت

انرژي شيميايي توليد مي كند كه به هنگام برقراري مداري بين ترمينال هاي

مثبت و منفي باتري تبديل به الكتريسته مي شود.

بايد توجه داشت كه تمامي عملكرد هاي فوق العاده لوازم جانبي الكتريكي و

طراحي پيشرفته شان در نهايت و تماماً با نقصي در جزء اصلي اين سيستم يعني باتري،

دچار شكست مي شوند. بدون اين مخزن پتانسيل الكتريكي بهترين ماشین دنيا نيز مثل

يك درخت بي حركت خواهد بود و ديگر با يك مجسمه فلزي تفاوتي نخواهد داشت.

البته ثابت شده است كه عمده ترين عامل عدم استارت كردن موتور،

اتصال هاي ناقص است اما مشكلات باتري نيز دومين عامل شايع

دراين باره به حساب مي آيد. همانطور كه توضيح داده شد باتری عامل محرك اوليه

خودرو بر اساس اصول الكترو شيميايي كار مي كند اما رويه طراحي و آزمايش آن در

طول دو دهه اخير به چندين روش مختلف تغيير كرده است.

امروز يك باتري ساز ادعا مي كند كه تنها نيمي از دستگاه هاي برگشتي اش واقعاً خراب هستند ،

بنابراين يادگيري عيب يابي باتری در ماشین براي هر راننده اي ضروري است.

پيش از آن كه عدم روشن شدن يا كند روشن شدن موتور را به نقص باتري نسبت دهيد مطمئن شويد

كه اتصالات در وضعيت خوبي به سر مي برند سپس سراغ استارت زدن برويد و بررسي كنيد كه

آيا آمپرسنج، شدت جريان را غير عادي نشان مي دهد يا نه. همين طور سيستم شارژ را نيز از ياد نبريد.

ببينيد آيا تسمه سالم است و ولتاژ لازم توليد مي شود، سپس به دنبال ترك ها در جدار باتري باشيد.

همچنين سطح مايع الكتروليت يا همان آب باتري را مشاهده كنيد.

چگونه مي توان گفت كه باتري در وضعيتي خوب قرار دارد يا نه ؟

زماني كه باتري خالي مي شود سولفات روي ورقه هاي سرب انباشته مي شود و توانايي باتري

در توليد جريان را كاهش مي دهد. همچنين زماني كه مولد با وادار كردن جريان براي حركت در

مسير عكس دوباره باتري را شارژ مي كند، سولفات انباشته شده روي ورقه هاي سرب به محلول برمي گردد.

با گذشت زمان مقدا ري از سولفات به طور ثابت و دائمي به ورقه ها مي چسبد.

در واقع اين سولفات مانعي تشكيل مي دهد تا باعث كاستن توانايي باتري در توليد و ذخيره

الكتريسيته شود. چنانچه باتري به طور مكرر قواي خود را از دست دهد يا براي مدت بيش از چند روز

در وضعيت خالي شده بماند اين فرآيند تسريع مي يابد. بنابراين چنانچه ورقه هاي سربي سولفاته

شوند ديگر باتري پذيراي شارژ نخواهد بود و بايد تعويض شود. عمر متوسط باتري در

بهترين شرايط نگهداري تنها ۴ الي ۵ سال است.

البته در شرايط آب و هوايي فوق العاده گرم اين مقدار به ۲ تا ۳ سال كاهش مي يابد

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
4.76 (17 رای)
اشتراک گذاری:
0

بالا

X