باتری ماشین و طرز کار آن اولين منبع الكتريسته اتومبيل باتري است كه مهمترين كاركرد آن روشن كردن موتور است زماني كه موتور كار [...]
باتری ماشین باتری ماشین گونه‌ای از باتری‌های قابل شارژ هستند که عمدتاً از نوع اسید-سرب می‌باشند و جهت استارت زدن، روشنایی و تأمین برق دیگر لوازم الکتریکی خودروها از آن [...]
باطری ماشین یک باطری قابل شارژ است که با تبدیل انرژی یک وسیله نقلیه را به جریان الکتریکی مجهز می کند که هر باطری [...]
خطرات و نقایص باتری خطرات و نقایص مربوط به باتری عبارتند از: • انفجار • نشتی • ملاحظات زیست محیطی انفجار پدیده انفجار باتری [...]
اتوباتری – تقسیم بندی باتریها بر اساس شرایط محیطی و شرایط الکتریکی مورد استفاده بایستی از باتریهای متفاوت استفاده نمود که دارای مشخصات گوناگون [...]
X